Blind Guardian – Beyond the Red Mirror

Blind Guardian are pretty much the quintessential power metal band. Beyond the Red Mirror, their tenth studio album, also represents the longest gap between albums they’ve had – five years! Not only that, but the album is a concept-based one and is a sequel to what is arguably their best work,…

Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum Announce Artwork For their Debut Album Prajecyrujučy Sinhuliarnaje Wypramieńwańnie Daktryny Absaliutnaha J Usiopahłynaĺnaha Zła Skroź Šaścihrannuju Pryzmu Sîn-Ahhī-Erība Na Hipierpawierchniu Zadyjakaĺnaha Kaŭčęha Zasnawaĺnikaŭ Kosmatęchničnaha Ordęna Palieakantakta, Najstaražytnyja Ipastasi Dawosiewych Cywilizacyj Prywodziać U Ruch Ręzanansny Transfarmatar Časowapadobnaj Biaskoncaści Budučyni U Ćwiardyniach Absierwatoryi Nwn-Hu-Kek-Amon, Uwasabliajučy Ŭ Ęfirnuju Matęryju Prach Ałulima Na Zachad Ad Ękzapłaniety PSRB 1620-26b

Belarusian technical death metal act Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum have been making some waves online lately. They released a promo in 2013 with two tracks titled ‘Pierasiakajučy Swiatlieńnie J Zmrok Dziewiaci Miraŭ Spustašęnnia Čatyroch Wymiaręńniaŭ Času J Prastoru, Spiralliu Skroź Niewiadomuju Biaskoncasć Daliokaha Kosmasu Prazrystaje Sonca Wosieni Zachodzić U Zienit Astraĺnaj Prajekcyi Kručęńnia Transcęndęntaĺnych Staŭpoŭ Swojeasabliwaści…